Month: February 2021

Vấn đề pháp lý phát sinh từ việc hỗ trợ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

Để Vietnam Airlines vượt qua các khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 135/2020/QH14 (Nghị quyết số 135); theo đó, các biện pháp hỗ trợ cho Vietnam Airlines bao gồm: 1) Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn […]

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021

Quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng […]

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Từ 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Lao động; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa […]

Điểm mới cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân cho kỳ quyết toán thuế năm 2020 sẽ được hưởng mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, người nộp, khai quyết toán miễn phí thuế qua ứng dụng phiên bản mới […]