Vietnam Legal News

Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ngày 12/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 636/TCT-DNNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được xác định cụ thể như sau:1. Đối với tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp […]

Sẽ tăng cường quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử của cá nhân

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế (QLT) đối với hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân mà Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến chính là nhằm tăng cường công tác QLT đối với kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) […]

Triển khai thi hành Luật Cư trú

Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Để luật được triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể. Theo kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Cư trú, trong đó, tuyên truyền Luật Cư trú trên các […]

Vấn đề pháp lý phát sinh từ việc hỗ trợ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

Để Vietnam Airlines vượt qua các khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 135/2020/QH14 (Nghị quyết số 135); theo đó, các biện pháp hỗ trợ cho Vietnam Airlines bao gồm: 1) Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn […]

Đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế

kinglaw

Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế đã quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế. Theo đó, người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế […]

Thống đốc NHNN: sớm hoàn thiện khung pháp lý cho ngân hàng số và Fintech phát triển

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung vào Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) các nội dung mới liên quan đến công nghệ nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho quá trình chuyển đổi số và hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân […]

Laws take effect since 2020

VGP – A number of laws will take effect since 2020, which are expected to make progress in the nation’s socio-economic development.  The Law on Public Investment 2019, coming into force since January 1, 2020, has some new amendments in spheres of the public investment resources,promoting decentralization for localities in deciding public investment projects, vigorously reforming method of planning and enhancing openness and transparency […]

Regarding foreign investor’s purchase of shares in 100% Vietnamese educational company

Official letter No. 3228/BGDDT-HTQT dated July 29th, 2019 of the Ministry of Education and Training regarding foreign investor’s purchase of shares in 100% Vietnamese company operating in education in Vietnam According to Clause 2 Article 5 of Decree No. 86/2018/ND-CP, foreign investors are allowed to contribute capital, purchase shares of 100% Vietnamese schools and schools […]