Vietnam Legal Update

Chính phủ, Thủ tướng ban hành 6 văn bản QPPL trong tháng 2/2021

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 02/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 04 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về […]

Từ 1/4/2021, kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán theo quy định mới

Từ 1/4/2021 việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 09/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. Thông tư nêu rõ các nội dung kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. Theo đó, kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của […]

Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp

Từ 1/5/2021, các quy định về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực […]

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021

Quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng […]

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Từ 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Lao động; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa […]

Điểm mới cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân cho kỳ quyết toán thuế năm 2020 sẽ được hưởng mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, người nộp, khai quyết toán miễn phí thuế qua ứng dụng phiên bản mới […]

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

kinglaw

Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp; quy định mới về chế độ làm việc […]

Sửa đổi quy định về lệ phí môn bài

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Sửa đổi quy định về người nộp lệ phí môn bàiNgười nộp lệ phí môn bài là tổ chức, […]

Eight decrees, one circular take effect in February

VGP – The legal documents include new regulations on  foreign exchange management regarding foreign currency funding of microfinance, socio-political organizations and non-governmental organizations. Decree No. 94/2019/ND-CP dated December 13, 2019 detailing a number of articles of the Law on Crop Production regarding plant varieties and crop production shall come into force since February 1, 2020. Decree […]