Tái cấu trúc, Phá sản, và Mất khả năng thanh toán

Tái cấu trúc, Phá sản, và Mất khả năng thanh toán

Khi xuất hiện những vấn đề về tài chính, quý công ty sẽ cần đến sự hỗ trợ của những cố vấn có kinh nghiệm tư vấn cho cả bên vay nợ và chủ nợ về tình trạng mất khả năng thanh toán và thủ tục tái cấu trúc doanh nghiệp. Law2B có khả năng cung cấp các giải pháp thiết thực cho khách hàng về những vấn đề phức tạp.

  • Tạm ngừng kinh doanh
  • Thanh lý doanh nghiệp
  • Phá sản
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Các Mua bán & Sáp nhập phức tạp

Giám đốc điều hành của chúng tôi, ông Kim Yuho (Richard) là một quản tài viên được chứng nhận bởi Bộ Tư pháp Việt Nam hoạt động nhằm hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề tài cấu trúc và mất khả năng thanh toán.