Dịch vụ giải quyết tranh chấp

Dịch vụ giải quyết tranh chấp

Đội ngũ Law2B với những luật sư tranh tụng tại địa phương có khả năng hỗ trợ khách hàng về những tranh chấp. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp hữu ích cho khách hàng, nhằm giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

  • Tranh chấp Dân sự
  • Tranh chấp Thương mại
  • Tranh chấp Thuế
  • Trọng tài thương mại
  • Hoà giải

CEO của chúng tôi, ông Kim Yuho (Richard) đã hỗ trợ nhiều khách hàng về các tranh chấp thương mại tại Hàn Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Richard là một Hòa giải viên của Trung tâm Hoà giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) và cũng là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương (PIAC) tại Việt Nam và Uỷ ban Trọng tài Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KCAB) tại Hàn Quốc.