Dịch vụ tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Chúng tôi tư vấn khách hàng từ A đến Z để có thể bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam, không chỉ thành lập công ty mà còn hướng dẫn cách tìm văn phòng cũng như cách quản lý nhân viên Việt Nam khi là chủ doanh nghiệp người nước ngoài. Chúng tôi sẽ giới thiệu một vài liên hệ để phù hợp với nhu cầu của khách hàng và cung cấp những lời khuyên dựa trên mọi quyết định đầu tư của quý khách.

Dịch vụ tư vấn đầu tư của chúng tôi được thiết kế cho cả những người mới với thị trường Việt Nam cũng như với những người đã gia nhập thị trường này lâu năm.

–          Đầu tư vào Việt Nam

–          Đầu tư vào Hàn Quốc

–         Thành lập pháp nhân (Công ty TNHH, Công ty cổ phần), văn phòng đại diện, và văn phòng dự án (PO)

–          Về thay đổi sau khi thành lập công ty, như tăng hoặc giảm vốn đièu lệ hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

CEO của chúng tôi, ông Yuho (Richard) Kim là cố vấn pháp lý cho rất nhiều tổ chức và cơ quan chính phủ Việt Nam và Hàn.