Dịch vụ tư vấn mua bán & sáp nhập

Dịch vụ tư vấn mua bán & sáp nhập

Law2B cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về mua bán và sáp nhập cũng như quản lý giao dịch và dịch vụ hỗ trợ đặc biệt:

  • Mua bán và sáp nhập (M&A)
  • Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

CEO của chúng tôi, ông Yuho Richard Kim là tác giả của chương viết về tư nhân hóa, cổ phần hóa và thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước trong “Báo cáo kinh tế Việt Nam số II” bởi Phòng Thương mại Hàn Quốc, có thể tìm thấy các bản sao của hướng dẫn tại tất cả các nhà sách ở Hàn Quốc.